Vision / Strategi

Jordbrugsfondens direkte formål er at indsamle kapital, opkøbe landbrug og forpagte dem ud til unge økologiske landmænd. I takt med at fonden øger sine besiddelser, skal der sættes fokus på en større overordnet helhedsplan, hvor der er sat yderligere fokus på at skabe bearbejdningsvirksomheder som mejeri og slagteri, der kan være med til at sikre, at de økologiske produkter kan forarbejdes lokalt.

Med et stigende antal gårde, kan der skabes en større sammenhæng mellem gårdene, når det gælder sædskifte, gødning og afsætning.

Et udvidet netværk vil også have en gavnlig effekt på det sociale netværk, der kan udnyttes til vidensdeling og inddragelse af nye økologiske tiltag.

 

"Det er ønsket om at skabe en bæredygtighed i samfundet, der driver driften af de økologiske haver på Samsø."

Om fem år

Fonden går ind i sommersæsonen 2021 med et ejet areal på 5-700 hektar. Fordelt på dette område er en række landbrug, der udnytter de mange forskellige økologiske muligheder for opdyrkelse af jord. Fonden vil have oprettet sit eget mejeri og slagteri, samt et fællesskab, der håndterer afsætning.

De eksisterende landbrug har oprettet en vidensbank, der gør det muligt at udvikle bygningssæt til kommende landmænd. Disse skal gøre starten endnu mere smertefrit. Fonden vil arbejde mod at skabe en fælles beboelse.

Fondens formål søges opnået gennem 7 handlinger:

  1. Ved at støtte generationsskiftet på Samsø gennem køb og bortforpagtning af landbrugsejendomme, der skal dyrkes økologisk.
  2. Ved at støtte udvikling og opstart af projekter og/eller virksomheder, der udvikler, bearbejder, forædler og/eller sælger økologiske produkter. Dette sker også med henblik på at skaffe arbejdspladser og øget tilflytning til Samsø.
  3. Ved at støtte initiativer der bringer landmænd/ fødevareproducenter og forbrugere tættere sammen.
  4. Ved at støtte udvikling og opstart af uddannelse og forsøgsmæssige tiltag på Samsø i relation til bæredygtighed, økologi og fødevarer.
  5. Ved at støtte udvikling og opstart af tiltag omkring bæredygtig bosætning og levefællesskaber på Samsø baseret på økologi.
  6. Ved at fremme sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter, f.eks. kan det bestå i at sårbare borgere bliver involveret i arbejdet på fondens gårde.
  7. Ved at tilstræbe, at offenligheden så vidt muligt får adgang til fondens arealer.