Menu Luk

Historien bag

Den samske landbrugsjord er blandt landets bedste. Derfor er det oplagt, at udnytte den til at få de bedste resultater ud af økologisk landbrugsdrift. Det er tanken bag foreningen Økologisk Samsø, der blev dannet 6. april 2013. Samarbejdet skal sikre, at de samske økologer er i front, når det gælder økologiske metoder og virkemidler.

Derfra gik det hurtigt, og samme år opstod tanken om en jordbrugsfond på baggrund af en virkelighed, hvor kombinationen af jordpriser, bedrifternes størrelse og indtjeningsmulighederne gør det næsten umuligt for en ung landmand at låne penge til en gård. Da gården beliggende Alstrup 2,  som nu hedder Yduns Have, blev sat til salg, så det ud til, at landbruget ville ende med at blive opkøbt af et større, konventionelt landbrug. Derfor blev det klart, at der skulle gøres noget for at vende denne udvikling.

Jordbrugsfonden SamsØkologisk blev stiftet og godkendt af Erhvervsstyrelsen i november 2014. Året efter stiftede fonden et datterselskab, Samsø Økojord A/S, der den 1. maj 2016 købte ejendommen Alstrup 2. 

Fra 1. januar 2018 overtager nye, unge øko landmænd forpagtningen af Yduns Have for de næste fem år. 

 

 

 

"Nye ejerformer skal sikre, at de samske økologer er i front, når det gælder økologiske metoder og virkemidler."

Foreningen Økologisk Samsø blev dannet med det hovedformål at stifte en fond, og i 2014 blev den erhvervsdrivende fond SamsØkologisk en realitet. Jordbrugsfonden formål er at købe gårde og forpagte dem ud til unge økologiske landmænd. Således skal fonden sikre en flerdobling af det økologiske areal, og gøre det lettere for unge økologiske landmænd at komme i gang.

Et andet af fondens mål er, at udvikle forarbejdningsvirksomheder. Der er således allerede etableret et lokalt slagtehus, Samsø Slagtehus Amba, der åbnede i marts 2017.  Et af de næste ønsker om forarbejdningsvirksomhed er et lokalt mejeri, som er forudsætningen for genopstart af en økologisk mælkeproduktion på Samsø.  

Jo flere gårde fonden får købt, jo større sammenhæng skabes der mellem gårdene, både hvad angår sædskifte, gødningsplaner og afsætning. Således vil der automatisk opstå et stærkt fællesskab mellem forpagterne af de forskellige gårde, stor erfaringsudveksling, faglighed, samt daglig kontakt til private forbrugere og virksomheder både på Samsø og uden for øen.